Gå till innehåll
Lillhagens ridklubb
Lillhagens ridklubb
Frågande Smily

Nominering till styrelse?

Valberedningen består av ordförande Caroline Olsson samt Tord Andersson och Lovis Hultemark, båda ledamöter.

Medlemmar i föreningen ges möjlighet att senast 14 dagar före mötet avge förslag på personer till styrelsen. Senast en vecka före årsmötet skall valberedningens förslag finnas tillgängligt för föreningens medlemmar. Ytterligare kandidtnomineringar kan äga rum på mötet. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nominering. Även förslag på kandidater till valberedning inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.


Inkom gärna med förslag senast den 14 februari 2023 till valberedningen@lillhagen.nu

Text

Publicerad: 2023-01-27

Senast uppdaterad: 2023-01-27

Författare: Petra Hultemark

Besöks- och postadress

Östra Halörsvägen 47-0, 236 91 Höllviken

E-mailadresser

Ridklubben: ridklubben@lillhagen.nu

Styrelsen: styrelsen@lillhagen.nu

Ridskolan: lillhagen@ridcenter.se

Telefonnummer

Ridklubben: 0706-51 58 76 Petra Hultemark

Sekreteriat: 0702 - 36 50 45 (Bemannad vid tävling)

Ridskolan: 0705-29 21 33, 0721-73 54 50/51